Stichting Roos

Culturele Manifestatie 2017

 Programma 2017  Evenals voorgaande jaren zal Stichting ROOS in 2017 de Culturele Manifestatie in en rondom Schouwburg De  Kring organiseren. ROOS nodigt u van harte uit de gelegenheid te gebruiken om u aan de Roosendaalse gemeenschap te presenteren met een kort optreden in een van de zalen, het theatercafé of in de Rabobank Galerie, óf door een presentatie in te richten in een marktkraam in de foyer van de schouwburg. Bij mooi weer kan er ook een extra presentatie plaats vinden op het plein vóór de schouwburg. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn zal de CuMa-commissie van Stichting ROOS een selectie maken op basis van gevarieerdheid in programmering en van frequentie van ieders deelname in de vorige jaren. Verenigingen die hierdoor dit jaar niet in aanmerking komen, worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gesteld en krijgen volgend jaar bij aanmelding voorrang. Heeft u zondag 26 februari niets van ons gehoord, dan kunt u ervan uitgaan dat uw vereniging deelneemt aan de CuMa. Het spreekt vanzelf dat u andere verenigingen benadeelt en dat de programmering ernstig verstoord wordt wannneer u ingepland bent en u op het laatste moment afzegt. Bij sommige verenigingen leeft het idee dat een presentatie tijdens de CuMa hun jaarlijkse optreden is. De leden hebben het voorafgaande jaar hiervoor gerepeteerd en zijn dan ook hevig teleurgesteld als zij bericht krijgen dat zij een jaar niet mee kunnen doen. Het uitgangspunt van de manifestatie is dat de 20 minuten durende presentatie de verenigingen de mogelijkheid biedt om te laten zien waarmee zij bezig zijn of hoe hun repetities verlopen, maar dat het geen uitvoering is. Wij willen de verenigingen ook aanraden om hun leden duidelijk te maken dat een tijdige aanmelding geen garantie is voor deelname.  Tot ons grote genoegen heeft ook dit jaar Rabobank Zuidwest-Brabant zich bereid verklaard de huur van de schouwburg en de bijkomende kosten, zoals die voor de technische middelen, de huur van de presentatiekramen en het drukwerk, voor een deel op zich te nemen. Het resterende bedrag wordt dit jaar door Roos uit eigen middelen gefinancierd.
Algemene informatie betreffende de organisatie van de Culturele Manifestatie: Datum: ZONDAG 26 MAART 2017 Plaats: Schouwburg De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal. Bij voldoende vraag en bij medewerking door betrokken instanties zullen ook andere locaties gebruikt worden. Aanvang: ± 11.30 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Sluiting: ± 18.00 uur, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten deelname: Geen.   Presentatie: 20 minuten (van harmonieën 30 minuten) Programmaboekje: Om uw vereniging of instelling onder de aandacht van de bezoekers te brengen kunt u een korte tekst, ten hoogste 1 pagina A5 (ofwel een half A4-tje), voor het programmaboekje aanleveren. Dit boekje zal gratis bij de ingang te verkrijgen zijn. Ik verzoek u vriendelijk een eventuele tekst in een Worddocument als bijlage bij een e-mail aan te leveren. Het e-mailadres hiervoor is : cuma@roospodium.nl Indien verenigingen aangeven (zie aanmeldingsformulier) dat zij met een korte tekst in het boekje vermeld willen worden, maar deze tekst niet tijdig (vóór 17 februari) aanleveren, wordt aangenomen dat de tekst van het vorige jaar in het programmaboekje ongewijzigd mag worden afgedrukt.
Kraampjes In de foyer kunnen wegens brandveiligheidsvoorschriften maar een beperkt aantal kraampjes worden opgebouwd. De verenigingen die geen optreden kunnen verzorgen krijgen voorrang bij het verdelen van de kramen. De kraampjes dienen vóór 11.30 uur te zijn opgebouwd en mogen niet vóór 17.30 uur worden opgeruimd. (De schouwburg is vanaf 10.00 uur open.) Deurwachten Als men het op prijs stelt dat de deur van de zaal tijdens het optreden gesloten blijft, dient men zelf voor deurwachten te zorgen. Aanmelding U opent het aanmeldingsformulier in pdf-format en drukt het af. Op dit formulier kunt u uw wensen omtrent plaats, tijd, faciliteiten en dergelijke aangeven. Mochten er andere dringende zaken zijn waarvan wij op de hoogte gesteld moeten worden dan moet u dit duidelijk vermelden. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk naar ons op te sturen (zie adres onderaan het formulier). Wanneer u het pdf-bestand niet kunt openen kunt u naar de Acrobatwebsite gaan waar u Acrobat Reader kunt downloaden en installeren. Natuurlijk doen we ons best zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen, maar wij zullen niet altijd uw voorkeur kunnen honoreren. Er zijn vele redenen waarom wij van de gevraagde plaats en tijd moeten afwijken, bijvoorbeeld indien er rekening gehouden moet worden met een dirigent die aan meerdere verenigingen verbonden is, of wanneer leden van een vereniging ook bij andere verenigingen moeten optreden. Aanmeldingstermijn Wanneer alle liefhebbers het aanmeldingsformulier tijdig - dus vóór 17 februari– via de post terugzenden, krijgt de CuMa-organisatie de kans om de indeling voor alle partijen zo gunstig mogelijk te maken en u ruimschoots van tevoren de plaats en tijd van optreden terug te melden.
Resterende vragen De CuMa-commissie is binnen het bestuur van ROOS onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Culturele Manifestatie. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de CuMa-commissie van Stichting ROOS, telefoon 0165-562347 Wij zijn in deze ook bereikbaar via e-mail: cuma@roospodium.nl Website Wij hopen uiterlijk einde week 9 de indeling en het programma rond te hebben. Vanaf dat moment zal het programma op de website beschikbaar zijn en kunt u het als pdf-bestand downloaden. Wij zien uw inschrijfformulier met genoegen tegemoet en hopen ook in 2017 een drukke en gezellige manifestatie te kunnen organiseren. Het adres van onze website is: www.roospodium.nl
Stichting Roos
Made by E Walravens

Culturele Manifestatie

2017

 Programma 2017  Evenals voorgaande jaren zal Stichting ROOS in 2017 de Culturele  Manifestatie in en rondom Schouwburg De  Kring organiseren. ROOS nodigt u van harte uit de gelegenheid te gebruiken om u aan de Roosendaalse gemeenschap te presenteren met een kort optreden in een van de zalen, het theatercafé of in de Rabobank Galerie, óf door een presentatie in te richten in een marktkraam in de foyer van de schouwburg. Bij mooi weer kan er ook een extra presentatie plaats vinden op het plein vóór de schouwburg. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn zal de CuMa-commissie van Stichting ROOS een selectie maken op basis van gevarieerdheid in programmering en van frequentie van ieders deelname in de vorige jaren. Verenigingen die hierdoor dit jaar niet in aanmerking komen, worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gesteld en krijgen volgend jaar bij aanmelding voorrang. Heeft u zondag 26 februari niets van ons gehoord, dan kunt u ervan uitgaan dat uw vereniging deelneemt aan de CuMa. Het spreekt vanzelf dat u andere verenigingen benadeelt en dat de programmering ernstig verstoord wordt wannneer u ingepland bent en u op het laatste moment afzegt. Bij sommige verenigingen leeft het idee dat een presentatie tijdens de CuMa hun jaarlijkse optreden is. De leden hebben het voorafgaande jaar hiervoor gerepeteerd en zijn dan ook hevig teleurgesteld als zij bericht krijgen dat zij een jaar niet mee kunnen doen. Het uitgangspunt van de manifestatie is dat de 20 minuten durende presentatie de verenigingen de mogelijkheid biedt om te laten zien waarmee zij bezig zijn of hoe hun repetities verlopen, maar dat het geen uitvoering is. Wij willen de verenigingen ook aanraden om hun leden duidelijk te maken dat een tijdige aanmelding geen garantie is voor deelname.  Tot ons grote genoegen heeft ook dit jaar Rabobank Zuidwest-Brabant zich bereid verklaard de huur van de schouwburg en de bijkomende kosten, zoals die voor de technische middelen, de huur van de presentatiekramen en het drukwerk, voor een deel op zich te nemen. Het resterende bedrag wordt dit jaar door Roos uit eigen middelen gefinancierd.
Algemene informatie betreffende de organisatie van de Culturele Manifestatie: Datum: ZONDAG 26 MAART 2017 Plaats: Schouwburg De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal. Bij voldoende vraag en bij medewerking door betrokken instanties zullen ook andere locaties gebruikt worden, zoals het Tongerlohuys. Aanvang: ± 11.30 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Sluiting: ± 18.00 uur, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten deelname: Geen.   Presentatie: 20 minuten (van harmonieën 30 minuten) Programmaboekje: Om uw vereniging of instelling onder de aandacht van de bezoekers te brengen kunt u een korte tekst, ten hoogste 1 pagina A5 (ofwel een half A4-tje), voor het programmaboekje aanleveren. Dit boekje zal gratis bij de ingang te verkrijgen zijn. Ik verzoek u vriendelijk een eventuele tekst in een Worddocument als bijlage bij een e-mail aan te leveren. Het e-mailadres hiervoor is : cuma@roospodium.nl Indien verenigingen aangeven (zie aanmeldingsformulier) dat zij met een korte tekst in het boekje vermeld willen worden, maar deze tekst niet tijdig (vóór 17 februari) aanleveren, wordt aangenomen dat de tekst van het vorige jaar in het programmaboekje ongewijzigd mag worden afgedrukt.
Kraampjes In de foyer kunnen wegens brandveiligheidsvoorschriften maar een beperkt aantal kraampjes worden opgebouwd. De verenigingen die geen optreden kunnen verzorgen krijgen voorrang bij het verdelen van de kramen. De kraampjes dienen vóór 11.30 uur te zijn opgebouwd en mogen niet vóór 17.30 uur worden opgeruimd. (De schouwburg is vanaf 10.00 uur open.) Deurwachten Als men het op prijs stelt dat de deur van de zaal tijdens het optreden gesloten blijft, dient men zelf voor deurwachten te zorgen. Aanmelding U opent het aanmeldingsformulier in pdf-format en drukt het af. Op dit formulier kunt u uw wensen omtrent plaats, tijd, faciliteiten en dergelijke aangeven. Mochten er andere dringende zaken zijn waarvan wij op de hoogte gesteld moeten worden dan moet u dit duidelijk vermelden. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk naar ons op te sturen (zie adres onderaan het formulier). Wanneer u het pdf-bestand niet kunt openen kunt u naar de Acrobatwebsite gaan waar u Acrobat Reader kunt downloaden en installeren. Natuurlijk doen we ons best zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen, maar wij zullen niet altijd uw voorkeur kunnen honoreren. Er zijn vele redenen waarom wij van de gevraagde plaats en tijd moeten afwijken, bijvoorbeeld indien er rekening gehouden moet worden met een dirigent die aan meerdere verenigingen verbonden is, of wanneer leden van een vereniging ook bij andere verenigingen moeten optreden. Aanmeldingstermijn Wanneer alle liefhebbers het aanmeldingsformulier tijdig - dus vóór 17 februari– via de post terugzenden,krijgt de CuMa-organisatie de kans om de indeling voor alle partijen zo gunstig mogelijk te maken en u ruimschoots van tevoren de plaats en tijd van optreden terug te melden.
Resterende vragen De CuMa-commissie is binnen het bestuur van ROOS onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Culturele Manifestatie. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de CuMa-commissie van Stichting ROOS, telefoon 0165-562347 Wij zijn in deze ook bereikbaar via e-mail: cuma@roospodium.nl Website Wij hopen uiterlijk einde week 9 de indeling en het programma rond te hebben. Vanaf dat moment zal het programma op de website beschikbaar zijn en kunt u het als pdf-bestand downloaden. Wij zien uw inschrijfformulier met genoegen tegemoet en hopen ook in 2017 een drukke en gezellige manifestatie te kunnen organiseren. Het adres van onze website is: www.roospodium.nl