Stichting Roos
Voor wie? Het Roos Podiumfonds ondersteunt projecten en producties van amateur gezelschappen die actief zijn op het gebied van podiumkunsten (muziek, musical, opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst) en gevestigd zijn binnen de gemeente Roosendaal Waarin ondersteunt het Roos Podiumfonds? Gezelschappen die actief zijn in de podiumkunsten organiseren diverse activiteiten, zelfstandig of in samenwerking met anderen. Om de projecten iets extra’s te geven kan men bij het Roos Podiumfonds een financiële bijdrage aanvragen. Uitgangspunt daarbij is dat de producties ook zonder steun van ROOS uitgevoerd kunnen worden, maar door deze bijdrage een professionelere uitstraling krijgen. Denk hierbij aan meer technische hulpmiddelen, kostuums, de inzet van een decorbouwer, lichttechnicus, enzovoort. De financiële bijdrage van het Roos Podiumfonds is maximaal € 1500,-. Hoe aanvragen? U dient een aanvraag in door het invullen van het aanvraagformulier. Dit vindt u op de website van Stichting ROOS: www.roospodium.nl . Ingevulde formulieren en bijlagen mailt u naar:  Podiumfonds@Roospodium.nl Stuur de aanvraag altijd ruim op tijd in. Mocht er informatie ontbreken, dan zullen we u daarop tijdig attenderen. Een aanvraag wordt niet meer in behandeling genomen als uw project al is uitgevoerd. Hoe werkt het? Op het aanvraagformulier vult u gegevens in die betrekking hebben op o.a. uw organisatie, de inhoud en financiële verantwoording van het project en de motivering van uw aanvraag. Beoordeling aanvraag
Tweemaal per jaar beoordeelt het bestuur van Stichting ROOS de ingediende aanvragen. Eind mei en eind november ontvangt u de definitieve beslissing waarover geen correspondentie mogelijk is. De aanvraag voor mei moet uiterlijk 15 april in ons bezit zijn, die van november op 15 oktober. Financiële afwikkeling Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u van ons een bericht van toewijzing en van de financiële afwikkeling. De uitbetaling wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Na afronding van uw project willen we bewijs ontvangen dat deze voorstelling heeft plaatsgevonden. Te denken valt hierbij aan een recensie in een dag-/weekblad, artikelen op sociale media, drukwerk, enz. Verder verwachten we van u binnen zes weken na de uitvoering een evaluatie en financiële verantwoording. Overige Het Roos Podiumfonds kan voorafgaand aan de beoordelingsvergadering aanvullende informatie opvragen om tot een besluit te komen. Tegenprestatie Als uw project door Roos Podiumfonds wordt ondersteund, verwachten we een vermelding daarvan in uw reclame-uitingen, website en sociale media die betrekking hebben op de productie. We zullen bij de positieve kennisgeving het logo van het Roos Podiumfonds meesturen. Vragen?  U kunt altijd met ons contact opnemen via ons mailadres Podiumfonds@Roospodium.nl
Roos Podiumfonds
Stichting Roos
Made by E Walravens
Voor wie? Het Roos Podiumfonds ondersteunt projecten en producties van amateur gezelschappen die actief zijn op het gebied van podiumkunsten (muziek, musical, opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst) en gevestigd zijn binnen de gemeente Roosendaal Waarin ondersteunt het Roos Podiumfonds? Gezelschappen die actief zijn in de podiumkunsten organiseren diverse activiteiten, zelfstandig of in samenwerking met anderen. Om de projecten iets extra’s te geven kan men bij het Roos Podiumfonds een financiële bijdrage aanvragen. Uitgangspunt daarbij is dat de producties ook zonder steun van ROOS uitgevoerd kunnen worden, maar door deze bijdrage een professionelere uitstraling krijgen. Denk hierbij aan meer technische hulpmiddelen, kostuums, de inzet van een decorbouwer, lichttechnicus, enzovoort. De financiële bijdrage van het Roos Podiumfonds is maximaal € 1500,-. Hoe aanvragen? U dient een aanvraag in door het invullen van het aanvraagformulier. Dit vindt u op de website van Stichting ROOS: www.roospodium.nl .  Ingevulde formulieren en bijlagen mailt u naar:  Podiumfonds@Roospodium.nl Stuur de aanvraag altijd ruim op tijd in. Mocht er informatie ontbreken, dan zullen we u daarop tijdig attenderen. Een aanvraag wordt niet meer in behandeling genomen als uw project al is uitgevoerd. Hoe werkt het? Op het aanvraagformulier vult u gegevens in die betrekking hebben op o.a. uw organisatie, de inhoud en financiële verantwoording van het project en de motivering van uw aanvraag. Beoordeling aanvraag
Tweemaal per jaar beoordeelt het bestuur van Stichting ROOS de ingediende aanvragen. Eind mei en eind november ontvangt u de definitieve beslissing waarover geen correspondentie mogelijk is. De aanvraag voor mei moet uiterlijk 15 april in ons bezit zijn, die van november op 15 oktober. Financiële afwikkeling Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u van ons een bericht van toewijzing en van de financiële afwikkeling. De uitbetaling wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Na afronding van uw project willen we bewijs ontvangen dat deze voorstelling heeft plaatsgevonden. Te denken valt hierbij aan een recensie in een dag-/weekblad, artikelen op  sociale media, drukwerk, enz. Verder verwachten we van u binnen zes weken na de uitvoering een evaluatie en financiële verantwoording. Overige Het Roos Podiumfonds kan voorafgaand aan de beoordelingsvergadering aanvullende informatie opvragen om tot een besluit te komen. Tegenprestatie Als uw project door Roos Podiumfonds wordt ondersteund, verwachten we een vermelding daarvan in uw reclame-uitingen, website en sociale media die betrekking hebben op de productie. We zullen bij de positieve kennisgeving het logo van het Roos Podiumfonds meesturen. Vragen?  U kunt altijd met ons contact opnemen via ons mailadres  Podiumfonds@Roospodium.nl
Op het aanvraagformulier vult u gegevens in die betrekking hebben op o.a. uw organisatie, de inhoud en financiële verantwoording van het project en de motivering van uw aanvraag. Beoordeling aanvraag
Roos Podiumfonds