Stichting Roos

Culturele Manifestatie 2020

Evenals voorgaande jaren zal Stichting ROOS in 2020 de Culturele Manifestatie in en rondom Schouwburg De Kring organiseren en wel op zondag 29 maart. ROOS nodigt u van harte uit de gelegenheid te gebruiken om u aan de Roosendaalse gemeenschap te presenteren met een kort optreden in een van de zalen, het theatercafé of in de Rabobank Galerie, óf door een presentatie in te richten in een marktkraam in de foyer van de schouwburg. Bij mooi weer kan in de tuin van het Tongerlohuys en op het plein vóór de schouwburg een extra presentatie plaatsvinden. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn zal de CuMa-commissie van Stichting ROOS een selectie maken op basis van gevarieerdheid in programmering en van frequentie van ieders deelname in de vorige jaren. Verenigingen die hierdoor dit jaar niet in aanmerking komen, worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gesteld en krijgen volgend jaar bij aanmelding voorrang. Heeft u vrijdag 21 februari niets van ons gehoord, dan kunt u ervan uitgaan dat uw vereniging deelneemt aan de CuMa. Het spreekt vanzelf dat u andere verenigingen benadeelt en dat de programmering ernstig verstoord wordt wannneer u ingepland bent en u op het laatste moment afzegt. Overleg dus tevoren met uw leden of het mogelijk is wat u als bestuur bij inschrijving verkondigt. Bij sommige verenigingen leeft het idee dat een presentatie tijdens de CuMa hun jaarlijkse optreden is. De leden hebben het voorafgaande jaar gerepeteerd en zijn dan ook hevig teleurgesteld als zij bericht krijgen dat zij een jaar niet mee kunnen doen. Het uitgangspunt van de manifestatie is dat de 20 minuten durende presentatie de verenigingen de mogelijkheid biedt om te laten zien waarmee zij bezig zijn of hoe hun repetities verlopen, maar dat het geen uitvoering is. Wij willen de verenigingen ook aanraden om hun leden duidelijk te maken dat een tijdige aanmelding geen garantie is voor deelname.  De verenigingen dragen niets bij aan de huur van de schouwburg en de bijkomende kosten, zoals die voor de technische middelen, de huur van de presentatiekramen en het drukwerk. Algemene informatie betreffende de organisatie van de Culturele Manifestatie: Datum: ZONDAG 29 maart 2020 Plaats: Schouwburg De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal. Aanvang: ± 11.30 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Sluiting: ± 18.00 uur, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten deelname: Geen. Presentatie: 20 minuten (van harmonieën 30 minuten)  Programmafolder:  De laatste jaren blijkt dat er steeds minder belangstelling bestaat voor een programmaboekje. Het bestuur heeft besloten geen boekje uit te geven, maar een folder waarop de optredens in de zalen en andere locaties vermeld staan en waarop ook de website van de deelnemende verenigingen te lezen zijn. Mensen die belangstelling hebben voor uw vereniging kunnen zich dan via de website van uw vereniging op de hoogte stellen. Zorg ervoor dat uw website goed op het inschrijfformulier vermeld wordt.
Kraampjes In de foyer kunnen wegens brandveiligheidsvoorschriften maar een beperkt aantal kraampjes worden opgebouwd. De verenigingen die geen optreden kunnen verzorgen krijgen voorrang bij het verdelen van de kramen. De kraampjes dienen vóór 11.30 uur te zijn opgebouwd en worden door de verenigingen zelf aangekleed. Zij mogen niet vóór 17.30 uur worden opgeruimd. (De schouwburg is vanaf 10.00 uur open.) Deurwachten Als men het op prijs stelt dat de deur van de zaal tijdens het optreden gesloten blijft, dient men zelf voor deurwachten te zorgen. Aanmelding U opent het aanmeldingsformulier in pdf-format en drukt het af. Op dit formulier kunt u uw wensen en voorkeuren omtrent plaats, tijd, faciliteiten en dergelijke aangeven. Mochten er dringende zaken zijn waarvan wij op de hoogte gesteld moeten worden, bijvoorbeeld een tijd van optreden die per se niet anders kan, dan moet u dit duidelijk vermelden. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk naar ons op te sturen (zie adres onderaan het formulier). Wanneer u het pdf-bestand niet kunt openen kunt u naar de Acrobatwebsite gaan waar u Acrobat Reader kunt downloaden en installeren. Natuurlijk doen we ons best zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, maar wij kunnen niet altijd uw voorkeur honoreren. Er zijn vele redenen waarom wij van de gevraagde plaats en tijd moeten afwijken, bijvoorbeeld indien er rekening gehouden moet worden met een dirigent die aan meerdere verenigingen verbonden is, of wanneer leden van een vereniging ook bij andere verenigingen moeten optreden. Aanmeldingstermijn Wanneer alle liefhebbers het aanmeldingsformulier tijdig - dus vóór 15 februari - via de post terugzenden, krijgt de CuMa-organisatie de kans om de indeling voor alle partijen zo gunstig mogelijk te maken en u ruimschoots van tevoren de plaats en tijd van optreden te melden. Resterende vragen De CuMa-commissie is binnen het bestuur van ROOS onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Culturele Manifestatie. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Karin Merks-Suren, telefoon 0165-562347 Wij zijn in deze ook bereikbaar via e-mail: cuma@roospodium.nl Website Wij hopen uiterlijk einde week 9 de indeling en het programma rond te hebben. In week 10 komt het programma op onze website en kunt u het als pdf-bestand downloaden. De deelnemers krijgen hierover bericht. Het adres van onze website is:  www.roospodium.nl Wij zien uw inschrijfformulier met genoegen tegemoet en hopen ook in 2020 een drukke en gezellige manifestatie te kunnen organiseren. Namens stichting ROOS, Karin Merks-Suren
Stichting Roos
Made by E Walravens

Culturele Manifestatie 2020

Evenals voorgaande jaren zal Stichting ROOS in 2020 de Culturele Manifestatie in en rondom Schouwburg De Kring organiseren en wel op zondag 29 maart. ROOS nodigt u van harte uit de gelegenheid te gebruiken om u aan de Roosendaalse gemeenschap te presenteren met een kort optreden in een van de zalen, het theatercafé of in de Rabobank Galerie, óf door een presentatie in te richten in een marktkraam in de foyer van de schouwburg. Bij mooi weer kan in de tuin van het Tongerlohuys en op het plein vóór de schouwburg een extra presentatie plaatsvinden. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn zal de CuMa-commissie van Stichting ROOS een selectie maken op basis van gevarieerdheid in programmering en van frequentie van ieders deelname in de vorige jaren. Verenigingen die hierdoor dit jaar niet in aanmerking komen, worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving op de hoogte gesteld en krijgen volgend jaar bij aanmelding voorrang. Heeft u vrijdag 21 februari niets van ons gehoord, dan kunt u ervan uitgaan dat uw vereniging deelneemt aan de CuMa. Het spreekt vanzelf dat u andere verenigingen benadeelt en dat de programmering ernstig verstoord wordt wannneer u ingepland bent en u op het laatste moment afzegt. Overleg dus tevoren met uw leden of het mogelijk is wat u als bestuur bij inschrijving verkondigt. Bij sommige verenigingen leeft het idee dat een presentatie tijdens de CuMa hun jaarlijkse optreden is. De leden hebben het voorafgaande jaar gerepeteerd en zijn dan ook hevig teleurgesteld als zij bericht krijgen dat zij een jaar niet mee kunnen doen. Het uitgangspunt van de manifestatie is dat de 20 minuten durende presentatie de verenigingen de mogelijkheid biedt om te laten zien waarmee zij bezig zijn of hoe hun repetities verlopen, maar dat het geen uitvoering is. Wij willen de verenigingen ook aanraden om hun leden duidelijk te maken dat een tijdige aanmelding geen garantie is voor deelname.  De verenigingen dragen niets bij aan de huur van de schouwburg en de bijkomende kosten, zoals die voor de technische middelen, de huur van de presentatiekramen en het drukwerk. Algemene informatie betreffende de organisatie van de Culturele Manifestatie: Datum: ZONDAG 29 maart 2020 Plaats: Schouwburg De Kring, Kerkstraat 1 te Roosendaal. Aanvang: ± 11.30 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Sluiting: ± 18.00 uur, eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten deelname: Geen. Presentatie: 20 minuten (van harmonieën 30 minuten)  Programmafolder:  De laatste jaren blijkt dat er steeds minder belangstelling bestaat voor een programmaboekje. Het bestuur heeft besloten geen boekje uit te geven, maar een folder waarop de optredens in de zalen en andere locaties vermeld staan en waarop ook de website van de deelnemende verenigingen te lezen zijn. Mensen die belangstelling hebben voor uw vereniging kunnen zich dan via de website van uw vereniging op de hoogte stellen. Zorg ervoor dat uw website goed op het inschrijfformulier vermeld wordt.
Kraampjes In de foyer kunnen wegens brandveiligheidsvoorschriften maar een beperkt aantal kraampjes worden opgebouwd. De verenigingen die geen optreden kunnen verzorgen krijgen voorrang bij het verdelen van de kramen. De kraampjes dienen vóór 11.30 uur te zijn opgebouwd en worden door de verenigingen zelf aangekleed. Zij mogen niet vóór 17.30 uur worden opgeruimd. (De schouwburg is vanaf 10.00 uur open.) Deurwachten Als men het op prijs stelt dat de deur van de zaal tijdens het optreden gesloten blijft, dient men zelf voor deurwachten te zorgen. Aanmelding U opent het aanmeldingsformulier in pdf-format en drukt het af. Op dit formulier kunt u uw wensen en voorkeuren omtrent plaats, tijd, faciliteiten en dergelijke aangeven. Mochten er dringende zaken zijn waarvan wij op de hoogte gesteld moeten worden, bijvoorbeeld een tijd van optreden die per se niet anders kan, dan moet u dit duidelijk vermelden. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk naar ons op te sturen (zie adres onderaan het formulier). Wanneer u het pdf-bestand niet kunt openen kunt u naar de Acrobatwebsite gaan waar u Acrobat Reader kunt downloaden en installeren. Natuurlijk doen we ons best zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, maar wij kunnen niet altijd uw voorkeur honoreren. Er zijn vele redenen waarom wij van de gevraagde plaats en tijd moeten afwijken, bijvoorbeeld indien er rekening gehouden moet worden met een dirigent die aan meerdere verenigingen verbonden is, of wanneer leden van een vereniging ook bij andere verenigingen moeten optreden. Aanmeldingstermijn Wanneer alle liefhebbers het aanmeldingsformulier tijdig - dus vóór 15 februari - via de post terugzenden, krijgt de CuMa-organisatie de kans om de indeling voor alle partijen zo gunstig mogelijk te maken en u ruimschoots van tevoren de plaats en tijd van optreden te melden. Resterende vragen De CuMa-commissie is binnen het bestuur van ROOS onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Culturele Manifestatie. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Karin Merks-Suren, telefoon 0165-562347 Wij zijn in deze ook bereikbaar via e-mail: cuma@roospodium.nl Website Wij hopen uiterlijk einde week 9 de indeling en het programma rond te hebben. In week 10 komt het programma op onze website en kunt u het als pdf-bestand downloaden. De deelnemers krijgen hierover bericht. Het adres van onze website is:  www.roospodium.nl Wij zien uw inschrijfformulier met genoegen tegemoet en hopen ook in 2020 een drukke en gezellige manifestatie te kunnen organiseren. Namens stichting ROOS, Karin Merks-Suren