Stichting Roos

Rondo(m)

Roosendaal

2014: Rondo(m) Roosendaal, Coproductie met RSO
Rondo(m) Roosendaal was een cultuurestafette geïnitieerd door het Roosendaals Symfonie Orkest in samenwerking met Stichting ROOS. Samen met componisten, dichters, beeldhouwers, dansers en andere kunstenaars bracht het RSO een hommage aan de zes kernen binnen de gemeente Roosendaal. Voor al deze kernen is een nieuw muziekstuk gecomponeerd. De componisten hebben zich laten inspireren door verhalen die met die plek samenhangen. Deze muziekstukken zijn op hun eigen locaties uitgevoerd en omlijst door een aantal andere kunstvormen. Het RSO heeft hierbij samengewerkt met plaatselijke kunstenaars, verenigingen en organisaties.
25 mei 2014 Kasteelweide Wouw  1 juni 2014 Gertrudiskerk Heerle 15 juni 2014 Beeldentuin van Leon Vermunt Wouwse Plantage 29 juni 2014 Bruggetje over de Turfvaart Nispen 31 augustus 2014 Oorlogsmonument Moerstraten 14 september 2014 Kerkhof aan de Bredaseweg Roosendaal 21 september 2014 Afsluiting in Schouwburg De Kring Roosendaal